Preskočiť na obsah

ZO Jednota dôchodcov na Slovensku

V spolupráci s Okresnou organizáciou Jednoty dôchodcov na Slovensku v Topoľčanoch a s Obecným úradom v Nitrianskej Blatnici sme dňa 4.marca 2008 v našej obci založili pre seniorov základnú organizáciu Jednoty dôchodcov. Zámerom tejto organizácie je prispieť k rozptýleniu, udržovaniu fyzickej a psychickej aktivity občana.

Naši členovia sa schádzajú jeden krát do týždňa, vždy v stredu od 15,00 hod. do 20,00 hod. v budove kultúrneho domu. Dnes má naša organizácia registrovaných 50 členov.

Prídi aj ty medzi nás, aby si sa necítil, že si nepotrebný a osamelý. Budeme sa tešiť na každé spoločné stretnutie