Ocenenia občanom

Čestné občianstvo

Zistiť viac

Cena obce

Zistiť viac

Cena starostu obce

Zistiť viac

Plakety prof. Mudr. J. Jánskeho a prof. Mudr. Kňazovického

Zistiť viac

Plaketa J. A. Komenského

Zistiť viac

Spravodlivý medzi národmi