Zdravotné stredisko v Radošine

Kontakt:
Zdravotné stredisko v Radošine
956 05 Radošina
Núdzové volania 112155

MUDr. Helena Mancová – praktický lekár pre deti a dorast

Tel: 038/5398 483


MUDr. Veronika Hertelová – praktický lekár pre dospelých

Tel: 038/5398 537


MUDr. Eduard Šmotlák – praktický lekár pre dospelých

Tel: 038/5398 447


MUDr. Tatiana Kolková – gynekologická ambulancia

Tel: 038/5398 525


MUDr. Eva Dudová – stomatologická ambulancia

Tel: 038/5398 536


MUDr. Anna Plánovská– stomatologická ambulancia

Tel: 038/5398 482

Lekáreň


Lekáreň ARNIKA, Radošina
Mgr. Anna Štrbavá

Tel: 038/5398 457