Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Zverejnené

V Ý Z V A – na predkladanie cenových ponúk: Automatická závlaha ihriska a čerpacia stanica

8.11.2019

Výzva na predkladanie ponúk: MŠ v Nitrianskej Blatnici

12.9.2018

V Ý Z V A – na predkladanie cenových ponúk: Vybudovanie detského ihriska v Obci Nitrianska Blatnica.

12.9.2018

Výzva – „Výmena okien a dverí v budove telocvične ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica.“

6.2.2014