Miestny spolok SČK

Medzi najvýznamnejšie aktivity MS SČK v roku 2007patrili: ČLOVEK – ČLOVEKU – hromadné darcovstvo krvi, ktorého sa zúčastnilo 14 členov.
HRAVO – ZDRAVO – súťaž pre deti ZŠ v poznávaní liečivých bylín, poskytovaní
prvej pomoci spolužiakom, jazda na bicykli i určovaní dopravných značiek.
VIANOČNÁ VÝSTAVA – ktorá vytvorila sviatočnú atmosféru a poskytla nové námety na aranžovanie vianočného stola. Z výťažku výstavy i divadelného predstavenia BONIFÁC A ZÁZRAČNÝ ANJEL sme prispeli na Koledu dobrej noviny(pomoc deťom v Afrike), na opravu miestneho farského kostola, na športové potreby pre chovancov z Komunity Kráľovnej pokoja v Radošine i na kultúrne vyžitie svojich členiek – návštevu muzikálu „Divotvorný hrniec“ v divadle v Nitre.


Do plánu na rok 2008 je zahrnuté zabezpečenie hliadok Prvej pomoci pri Svätojurajskej púti, pri oslave Dňa detí i pri oslavách 60. výročia používania názvu obce.

Aj v tomto roku  v spolupráci so Zväzom záhradkárov bude usporiadaná jesenná výstava Plody zeme, počas celého roka navštevovať choré členky i starých a chorých občanov v obci. Do plánu je tiež zahrnutá akcia Kvapka krvi, pôjde o hromadné darovanie krvi na transfúznej stanici v Topoľčanoch.
MS SČK chce touto cestou osloviť i Vás mladších spoluobčanov našej obce na spoluprácu s nami. Nikto z nás nevie, či už v najbližších dňoch nebude potrebovať
krv on sám, alebo niekto z jeho blízkych. Veď zdravie je tou najcennejšou devízou ktorú máme.