Preskočiť na obsah

Kultúrne podujatia

Verejné kultúrne podujatie:
– Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia ( na obecnom úrade )
– Konanie verejných kultúrnych podujatí sa oznamuje 7 dní vopred
– Žiadateľ prinesie najneskôr tri dni pred konaním podujatia na obecný úrad vstupenky k registrácii

tel.: 038 /5399 112
mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Rodinné oslavy v kultúrnom dome:
– Osobne alebo telefonicky si zarezervovať termín na konanie oslavy v kultúrnom dome
– Po ukončení podujatia do troch dní zaplatiť poplatok za prenájom kultúrneho domu

– za účelom svadby, oslavy a pod.
veľká sála, svadobka a kuchyňa 200€
– svadba, oslavy a pod. (svadobka + kuchyňa)     50 €
– za účelom poriadania smútočného posedenia – oslobodené od poplatku

K prenájmu za účelom poriadania tanečnej zábavy, svadby, osláv a podobne prevádzkové náklady (spotreba elektriny, plynu, vody) a za zapožičanie inventáru 10 €. Prenájom za účelom poriadania smútočného posedenia za inventár iba v prípade rozbitia a straty úhrada v plnej výške.

Prenájom Rotundy sv. Juraja na obradné účely – 150 € , tel. č. 038/ 53 99 112 


Vyhlásenie v miestnom rozhlase:
– Správu, oznam doručiť na obecný úrad v písomnej forme
– Poplatok za vyhlásenie 7,- €
– Smútočné vyhlásenia sú oslobodené od poplatku