Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 15.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 2 409,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nájomné bytové domy

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00310824

Prílohy

Popis

Za vývoz odpadovej vody 11,12/2023

Dátum vystavenia 30.12.2023

Dátum splatnosti 9.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 360,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Popis

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy OcÚ

Dátum vystavenia 15.1.2024

Dátum splatnosti 14.2.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 3 062,15 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Plyn – vyúčtovanie

Dátum vystavenia 15.1.2024

Dátum splatnosti 29.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 153,02 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Plyn č. 42

Dátum vystavenia 9.1.2024

Dátum splatnosti 23.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 132,46 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Popis

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu 12/2023

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 230,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ BWM s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 53681444

Prílohy

Popis

Zber a likvidácia BRKO

Dátum vystavenia 8.1.2024

Dátum splatnosti 22.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 71,29 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Dodávateľ - IČO 36550949

Prílohy

Popis

Oprava a údržba PZ

Dátum vystavenia 2.1.2024

Dátum splatnosti 16.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 65,84 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Dodávateľ - IČO 36550949

Prílohy

Popis

Vodovodná prípojka – vodomerná zostava

Dátum vystavenia 2.1.2024

Dátum splatnosti 23.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -31,29 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Západoslovenská distribučná, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Čulenova 4883/6, 811 09 Bratislava-Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 36361518

Prílohy

Popis

Preplatok zálohovej platby – vodovodná prípojka

Dátum vystavenia 1.1.2024

Dátum splatnosti 18.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 130,68 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby12/2023

Dátum vystavenia 21.12.2023

Dátum splatnosti 2.1.2024

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -209,45 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 4924/44A, 821 09 Bratislava-Ružinov

Dodávateľ - IČO 35815256

Prílohy

Popis

Preplatok plyn kolkáreň

Dátum vystavenia 31.12.2023

Dátum splatnosti 31.12.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH -326,82 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Popis

Elektrická energia – 282, 245, 253, 19, 158, 3