Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 124,80 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Petit Press, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 1

Dodávateľ - IČO 35790253

Prílohy

Popis

Inzercia – výberové konanie na riaditeľa školy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 230,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ BWM s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Párovcami 4757/25, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 53681444

Prílohy

Popis

Zber a likvidácia BRO

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 120,09 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ T Com, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 009,82 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Marius Pedersen, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Opatovská 1735, 911 01 Trenčín

Dodávateľ - IČO 34115901

Prílohy

Popis

Zber, preprava, zneškodnenie odpadu 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 756,89 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

Prílohy

Popis

Za skládkovanie 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 200,17 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

Dodávateľ - IČO 36697270

Prílohy

Popis

Telekomunikačné služby

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 125,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Občianske združenie SPOKOJNOSŤ

Dodávateľ - Sídlo Pribinova 14, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 42040132

Prílohy

Popis

Za opatrovateľskú službu – 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 494,05 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska 18/7555, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - IČO 35743565

Prílohy

Popis

Elektrická energia .282, 245,19, 158,2533 Vyúčt.

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 219,54 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Petroil Stations, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo P. Pázmaňa 51, 927 01 Šaľa

Dodávateľ - IČO 53479548

Prílohy

Popis

Spotreba PHM 12/2022

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 035,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Bc. Andrej Martoš

Dodávateľ - Sídlo Pod Hlinami 356/30, 955 01 Nemčice

Dodávateľ - IČO 42368316

Prílohy

Popis

Vývoz fekálií 3.12. a 29.12.2022 BD

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 1 175,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Bc. Andrej Martoš

Dodávateľ - Sídlo Pod Hlinami 356/30, 955 01 Nemčice

Dodávateľ - IČO 42368316

Prílohy

Popis

Vývoz fekálií – 6.12. a 28.12. 2022 KD

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 16.1.2023

Dátum platby

Dátum evidencie

Suma s DPH 149,40 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Dušan Gál

Dodávateľ - Sídlo Nádražná 695/92, 956 05 Radošina

Dodávateľ - IČO 34673636

Prílohy

Popis

Všeobecný materiál – ZD