Preskočiť na obsah

Mikroregión pod Marhátom

Mikroregión pod Marhátom vznikol ako organizácia združujúca 19 obcí v máji 2004. Združené obce sa nachádzajú v južnej časti kotliny pod Krahulčími vrchmi, ktorým dominuje vrch Marhát. Mikroregión tvorí územie v rozlohe vyše 20 000 hektárov a žije v ňom viac ako 13 tisíc obyvateľov. Členmi združenia sú obce: Ardanovce, Biskupová, Blesovce, Bojná, Hajná Nová Ves, Horné Štitáre, Krtovce, Lipovník, Lužany, Malé Ripňany, Nitrianska Blatnica, Orešany, Radošina, Svrbice, Šalgovce, Urmince, Veľké Dvorany, Veľké Ripňany a Vozokany. V roku 2008 do združenia pristúpili i 2 obce z okresu Piešťany nachádzajúce sa bezprostredne pod Marhátom – Ducové a obec Hubina, v katastri ktorej sa i vrch Marhát nachádza. Predsedom mikroregiónu je starosta obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michal Toman, ktorý je zároveň aj štatutárnym  zástupcom. Mikroregión vznikol v záujme spoločných postupov združených obcí a koordinácie aktivít rozvoja územia a cestovného ruchu regiónu a jeho jednotlivých obcí. Ide najmä o spoločný postup pri predkladaní projektov na čerpanie financií Európskej únie, ktoré poskytuje v rámci rozvojových fondov. Je to hlavne oblasť infraštruktúry, turizmu, zdravotníctva, sociálnych služieb, a celkového ekonomického a kultúrneho rozvoja regiónu. Spoločné projekty združených obcí, ktorých dosah sa dotkne niekoľkotisíc občanov, má väčšiu nádej na úspech pri získavaní grantov z Európskej únie.

04.10.2008 – Slávnostné otvorenie rozhľadne na Marháte

Na Marhát

Základné informácie

Oblasť /mapka/: Považský Inovec

Oblasť /mapka/: Považský Inovec


Počiatočný bod: Nitrianska Blatnica
Konečný bod: Nitrianska Blatnica
Náročnosť: stredne náročná
Prevýšenie: 508 m
Približný čas: 04:00
Približná dĺžka: 15 km

Rozpis trasy 


Výstup na Marhát je dobré začať v obci Nitrianska Blatnica. Jeho vrchol je od dediny vzdialený približne 5 km. Už na námestí začína zelená značka, ktorá vedie na severozápad, v ústrety vrchom zaliatych v slnečných lúčoch. Na dvoch informačných paneloch náučného chodníka Považský Inovec(I. panel – centrum obce pred KD, II. panel – južný okraj parku) a paneli Stojslavovho náučného chodníka sa môžete bližšie zoznámiť s históriou i súčasnosťou obce Nitrianska Blatnica a predovšetkým s jej významnými kultúrnymi pamiatkami – Rotundou sv. Juraja, renesančným kaštieľom, stredovekou baštou a prírodne-krajinárskym parkom. Zhruba po dvoch kilometroch sa asfaltka mení na štrkovú cestu a ponára sa do lesa.
Obyvatelia spod Marháta boli vášniví poľovníci. A nie je tomu inak, ani v súčasnosti. Presvedčí Vás o tom informačný panel s údajmi o živote sv. Huberta, patróna poľovníkov, umiestnený pri poľovníckej chatke. Pri najbližšom turistickom rázcestníku, opúšťame zelenú značku a pokračujeme po žltej ku Rotunde sv. Juraja. Cez bránu sa dostaneme do malého útulného kostolíka s vežou a pustovňou. Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza na malom skalnom ostrohu severne od obce nad lesíkom zvaným Háje a pod úbočím Kozieho chrbta. Aj tu je pre nás pripravený ďalší informačný panel. Prezrádza, že kostolík pochádza z prvej polovice 9.storočia, a dnešnú podobu získal po obnove v 16. storočí a prestavbe v 17. storočí.
Ak ste podcenili svoje zásoby pitnej vody, asi dvesto metrov od rotundy je možné ich doplniť z prameňa zachyteného v betónovej šachte. Žltá značka bude naším sprievodcom počas strmého stúpania dubovo-hrabovým lesom, až kým sa nedostaneme do sedla Marhát, kde nás privíta posledný informačný panel náučného chodníka Považský Inovec, ktorý nás zoznámi s osídlením tohto historického hradiska. Po červenej je to na samotný vrchol už iba na skok.
Železný kríž a nová rozhľadňa hlásia, že vyššie to už nepôjde. Odpočívadlá ponúkajú miesto na oddych a prestávku na jedlo. Nová 17 m vysoká rozhľadňa poskytne výhľad na pohorie Tribeč, Považský Inovec, Vtáčnik a Biele Karpaty od Beckova až po Devín a na druhej strane od Galanty po Nováky. Ako dlho pobudnete na vrchole záleží na Vás. Rovnakou cestou sa môžete vrátiť do Nitrianskej Blatnice, alebo cez Krahulčie vrchy, Zlatý vrch, sedlo Havran prejsť až do Piešťan. V tom prípade však máte pred sebou dobrých 20 km a ešte dlhý deň.Kríž vďaky na Marháte

Kríž vďaky na Marháte

Každý dospelý i dospievajúci človek z obcí, ktoré sú na južnom úpätí Považského Inovca, pozná aj vrch Marhát (758 m) ako dominantu pásma Krahulčích vrchov. Nie každý však vie, že na tomto vrchu stojí desať metrov vysoký kríž. Postavili ho tam v roku 1947 občania Nitrianskej Blatnice ako symbol vďaky, že obec nepostihli materiálne hrôzy druhej svetovej vojny.
Iniciátorom stavby kríža bol vtedajší blatnický kňaz vdp. Ján Laktiš za účinnej podpory predsedu MNV Jána Krajčíka. Naplnenie tejto myšlienky skutkom bolo skutočne náročné.
Vrch Marhát je od obce vzdialený niekoľko kilometrov (nachádza sa v katastrálnom území obce Hubina) a od rotundy sv. Juraja vedie lesná cesta skutočne strmo hore (poriadny stupák, ako hovoria turisti). Všetky materiály, vrátane kovovej konštrukcie kríža, boli vyvážané na konských povozoch a betonárske práce robené pri osádzaní kríža iba ručne. Neľahké bolo aj vztyčovanie kríža.
Z mnohých občanov, ktorí sa zúčastnili prác na stavbe kríža a jeho umiestnení na vrchu Marhát, treba spomenúť najmä Michala Chromého, Jozefa Kolníka st., Antona Mráza, Karola Oravca a ďalších, ale predovšetkým iniciátorov stavby kríža vdp. Jána Laktiša (inak nadšeného turistu a športovca – majstra Slovenska v cezpoľnom behu) a čelného funkcionára obce Jána Krajčíka.
Kríž bol posvätený 28. októbra 1947 a na jeho úpätí je tabuľka s nápisom „Bože, ochraňuj turistov!“
Nie je žiadna náhoda, že každoročne na sklonku roka prichádzajú na vrchol Marháta a pod krížom sa stretávajú mladí i starší z obcí na oboch stranách Krahulčích vrchov, aby pozdravili odchádzajúci i nastávajúci rok v symbolike kríža vďaky.

Kríž na Marháte
Kríž na Marháte

Rozhľadňa na Marháte

Z nudného kopca je turistická atrakcia

Turistická rozhľadňa na 758 m n.m. vysokom vrchu Marhát v pohorí Považský Inovec bola vybudovaná v roku 2008, obcami združenými v Mikroregióne pod Marhátom, predovšetkým starostami obcí a občanmi.

Rozhľadňa je vysoká 17 m a ponúka ďaleký rozhľad zasahujúci tri samosprávne kraje – Nitriansky, Trnavský a Bratislavský. Scenéria pohľadu je na Považský Inovec, Tribeč, Vtáčnik, Biele Karpaty, od Galanty cez Nitru, Topoľčany, Partizánske, Bánovce n/Bebravou, Nováky a od Tematína po Devín.

Je prístupná z viacerých strán, od obce Hubina (Piešťany, Moravany), Bojná, Vozokany, Lipovník, Nitrianska Blatnica, čo tvorí náučný chodník, riadne značený.

Rozhľadňu sa podarilo zrealizovať hlavne vďaka prednostovi Obvodného úradu v Topoľčanoch – Ing. Jozefovi Vančovi, Mikroregiónu pod Marhátom, ale hlavne starostom obcí Vozokany – Jozefovi Kucharovičovi, Radošina – Ing. Františkovi Šugrovi, Nitrianska Blatnica – Mgr. Michalovi Tomanovi, Lipovník – Dušanovi Turčanovi, Šalgovce – Tiborovi Púčekovi.

Projekt rozhľadne vyhotovil Ľubomír Bečka. Realizáciu stavby vykonali Pavol a Miloš Vančoví za pomoci Júliusa Fulku a Vladimíra Fulku. Základy stavby zhotovila firma Hula.

Poďakovanie patrí Lesom SR a generálnemu riaditeľovi Ing. Jozefovi Minďášovi, riaditeľovi odštepného závodu Prievidza Ing. Jozefovi Spevárovi, riaditeľovi odštepného závodu Smolenice Ing. Miroslavovi Vrábelovi a Ing. Jaroslavovi Masarykovi.

Stavbu podporili OZ Marhát, Turisti z Piešťan a z Topoľčian a veľký podiel na náučnom chodníku mala RRA Topoľčiansko. Prístrešky pre turistov vyhotovil Vlastimil Šiška.

Všetkým treba poďakovať.

Rozhľadňa na Marháte
Rozhľadňa na Marháte