Zberný dvor a triedený odpad

Otváracie hodiny

Streda 17,00-19,00

Sobota        9,00-12,00  

Informácia – nakladanie s odpadom – konáre

Informačný materiál

Plagát

Kompostáreň BRO

Program odpadového hospodárstva Nitrianska Blatnica 2016 – 2020

Úroveň triedenia komunálnych odpadov

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu - 2019.jpg

ROK 2018

Oznámenie.jpg

Informačné materiály

envi pak.jpg