Preskočiť na obsah

Dôležité čísla

Hasičská a záchranná služba: 

112, 150

Polícia: 

112, 158
038/5394 638 (obvod. odd.)

Záchranná služba:  

112, 155

Slovenský plynárenský priemysel:

0850 111 363

Západoslovenská energetika: 

 0850 111 555 (infolinka)

0850 111 567 (poruchy)

Slovenská autobusová doprava:  

Informácie: 0900 211 911 (SAD Trnava) 
Telefón:      033/5513 613
Telefón:      033/5908 480
 Web : www.sadtrnava.sk
Adresa sídla: Nitrianska 5, 917 01 Trnava

Informácie: 038/536 36 70 (SAD Nitra)
Adresa sídla: Sturova 72, Nitra
Telefón:      0908 753 836
E-mail: vilma.galova@sadnr.sk
Web: www.sadnr.sk