Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Darovacia zmluva

ID: 29/2022 – Štatistický úrad Slovenskej republiky

304,80 €

6.12.2022

Začiatok účinnosti 7.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.11.2022

Suma s DPH 304,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00166197

Prílohy

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb

ID: 28/2022 – SLOVTEL GSM

790,40 €

25.11.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH 790,40 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ SLOVTEL GSM, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Zmluva o poskytnutí služieb č. 05/2022/O

ID: 27/2022 – JA-BL-KO ct

26 760,00 €

23.11.2022

Začiatok účinnosti 21.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.11.2022

Suma s DPH 26 760,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Zmluva o dielo „Územný plán obce Nitrianska Blatnica, Zmeny a doplnky č. 2“ – DOPLNOK č. 1

ID: 26/2022 – K2 ateliér

22.11.2022

Začiatok účinnosti 19.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ K2 ateliér, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 16/2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36809306

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo - ÚP - zmeny a doplnky č. 2

Mandátna zmluva na VO na projekt: „Prestavba a nadstavba objektu na denný stacionár v Nitrianskej Blatnici“

ID: 25/2022 – REKOBYT

3 600,00 €

28.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.10.2022

Suma s DPH 3 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ REKOBYT, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Trnavská 70, 821 02 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35886609

Prílohy

Zmluva o dielo – OASIS

ID: 24/2022 – OASIS

22 695,66 €

27.10.2022

Začiatok účinnosti 19.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2022

Suma s DPH 22 695,66 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ OASIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 35942240

Prílohy

Dodatok č. 16 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1055/2009/UZ

ID: 23/2022 – Všeobecná úverová banka

70 000,00 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti 27.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 26.10.2022

Suma s DPH 70 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku IROP-Z-302021BTN8-211-78 – (Projekt:“Prestavba a nadstavba objektu na denný stacionár v Nitrianskej Blatnici“)

ID: 22/2022 – Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

1 577 751,65 €

26.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 26.10.2022

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH 1 577 751,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

Prílohy

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb KÚZ

ID: 20/2022 – APV AUDIT s.r.o.

240,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

Prílohy

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb KÚZ

ID: 19/2022 – APV AUDIT s.r.o.

996,00 €

24.10.2022

Začiatok účinnosti 21.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 996,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

Prílohy

Zmluva o zriadení vecného bremena

ID: 21102022 – Mgr. Marek Pliško

21.10.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Mgr. Marek Pliško, Mgr. Simona Plišková, Mgr. Kristína Jančovičová, DiS. art., Martin Lesay

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve

ID: 18/2022 – TENDERnet

335,00 €

11.10.2022

Začiatok účinnosti 11.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2022

Suma s DPH 335,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ TENDERnet, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

Prílohy