Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí členského príspevku člena NOCR

400,00 €

19.1.2022

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH 400,00 €

Dodávateľ / Partner Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefániková tr. 60, Nitra

Darovacia zmluva

ID: SE-OD1-2021/004459-001

11.1.2022

Začiatok účinnosti 11.1.2022

Koniec účinnosti 11.1.2024

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 0%

Dodávateľ / Partner Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Zmluva o dielo – PD Denný stacionár

19 620,00 €

7.12.2021

Začiatok účinnosti 8.12.2021

Koniec účinnosti 8.3.2022

Dátum podpísania 7.12.2021

Suma s DPH 19 620,00 €

Dodávateľ / Partner K2 ateliér, s.r.o., Dlhá 16, 949 01 Nitra

Kúpna zmluva – predaj pozemku Mgr. Marek Pliško

ID: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

18 010,00 €

4.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH 18 010,00 €

Dodávateľ / Partner

Kúpna zmluva – predaj pozemku Jančovičová, Lesay

ID: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

17 000,00 €

4.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH 17 000,00 €

Dodávateľ / Partner

Kúpna zmluva – predaj pozemku Eleonóra Stískalová

ID: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

760,00 €

4.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.10.2021

Suma s DPH 760,00 €

Dodávateľ / Partner

Prílohy: Žiadne prílohy.

Kúpna zmluva – predaj pozemku STAVBA – výrobné družstvo Topoľčany s.r.o.,

ID: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľností

32 817,90 €

4.11.2021

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2020

Suma s DPH 32 817,90 €

Dodávateľ / Partner

Zmluva – dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1055/2009/UZ

70 000,00 €

15.10.2021

Začiatok účinnosti 15.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH 70 000,00 €

Dodávateľ / Partner Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – KÚZ

200,00 €

14.10.2021

Začiatok účinnosti 14.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2021

Suma s DPH 200,00 €

Dodávateľ / Partner APV AUDIT, s.r.o., Topoľčany