Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 5.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.5.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH 3 636,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ BAUING Slovakia, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Piaristická 2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36322776

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.5.2023

Suma s DPH 155 263,68 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Cronson, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice

Dodávateľ - IČO 35942134

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2023

Suma s DPH 1 432 880,10 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ EKO stavin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1508/118 , 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36286362

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2023

Suma s DPH 38 690,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ EKO stavin s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Stummerova 1508/118 , 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36286362

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 10.5.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.5.2023

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Dodávateľ - IČO 00177474

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2023

Suma s DPH 19 320,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Ing. Peter Gráčik

Dodávateľ - Sídlo Krátka 12, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 34669604

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2023

Suma s DPH 63 193,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ TRILAB SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo V. Benedikta 209/4, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50980980

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.3.2023

Suma s DPH 11 968,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ ROAX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 501, 941 23 Andovce

Dodávateľ - IČO 44526075

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 8 640,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MANOS CONSULTING, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná 36, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 46041915

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Citrón s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lipského 8, 841 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43882684

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.1.2023

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - Sídlo , 956 05 Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - IČO 31872816

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy