Územný plán

Doplnky a zmeny.

Územný plán obce Nitrianska Blatnica – oznámenie o prerokovaní

„ Územného plánu obce Nitrianska Blatnica – zmeny a doplnky č. 1“

Zverejnené 8. marca 2021.
Upravené 19. júla 2021.