Pozemkové spoločenstvo URBÁR

Telefónny kontakt

Predseda pozemkového spoločenstva: Miloš Hermann – 0948 779 402.

Počet členov pozemkové spoločenstvo URBÁR: 78

Stanovy

Návrh na volebný poriadok

Oznamy

Mapa – URBÁR Nitrianska Blatnica

Dohoda o užívaní spoločných nehnuteľností lesné pozemky a trvalé trávne porasty.

Splnomocnenie

Plnomocenstvo

Zmluva o nájme lesných pozemkov

Zverejnené 10. marca 2021.
Upravené 25. augusta 2021.