Preskočiť na obsah

Evidencia obyvateľstva


tel.: 038 /5399 112
mail: podatelna@nitrianskablatnica.sk

Ako vybavím, potrebné doklady pre:

Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu :
– Občiansky preukaz
– Ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa
– Cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve
– Doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu
– Súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu, s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
– Vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu

Potvrdenie o trvalom pobyte:
– Občiansky preukaz
– Správny poplatok – 5,00 € 
– Pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa, potvrdenie je oslobodené od poplatku

Zrušenie trvalého pobytu:
– Podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti
– Občiansky preukaz
– Doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3mesiace
– Trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu