Hlavný kontrolór obce, audítor obce

Janka Prekopová

Hlavný kontrolór

Ing. Várady František

Auditor obce

Ing. Pápaiová Andrea

Auditor obce

Auditorská správa za rok 2016