Preskočiť na obsah

Slobodný prístup k informáciam

spôsob získavania informácii

Sposob získavania informácii:

Informácia o mieste, čase a spôsobe získania informácie

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obecný úrad Nitrianska Blatnica v čase úradných hodín.

Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať:


– poštou (Obecný úrad Nitrianska Blatnica č.6, 95605)

– tel.: 00421/38/5399 112,5399 114

– fax: 00421/38/5399 113

– e-mail: starosta@nitrianskablatnica.sk