Preskočiť na obsah

Kaplnka sv. Urbana

Na okraji bývalých viníc, v časti obce „Pod Urbánkom“, sa medzi dvoma lipami nachádza ďalšia historická pamiatka obce – baroková Kaplnka sv. Urbana postavená v r.1871 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov. V zachovanej farskej matrike je o tom presný záznam:
„ Posviacka sa konala dňa 22.10.1871 na 21. nedeľu po sv. Duchu za účasti Ripňanského farára Štefana Pereslényiho za asistencie miestneho farára Rudolfa Poecka a P. Eduarda Dubíka OFM kaplána v Radošine. Za krásneho počasia, ktoré pekne poslúžilo, kaplnka bola posvätená. Po posviacke a kázni, ktorá sa tam konala, procesia sa vrátila do kostola, kde bolo Te Deum a sviatostné požehnanie.“
Umiestnenie kaplnky nebolo náhodné, veď sv. Urban je patrónom vinohradníkov. Na jeho sviatok (25. mája) sa tu tradične konali sväté omše. Po nich sa veriaci modlili za dobrú úrodu a za požehnanie námahy, ktorú vynakladali pri práci na poliach a vo viniciach.

Kaplnka sv. Urbana