Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 26.10.2022

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH 1 577 751,65 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 15, 811 05 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 50349287

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.10.2022

Suma s DPH 240,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 21.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.10.2022

Suma s DPH 996,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ APV AUDIT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 17. novembra 1127, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 36736121

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Mgr. Marek Pliško, Mgr. Simona Plišková, Mgr. Kristína Jančovičová, DiS. art., Martin Lesay

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.10.2022

Suma s DPH 335,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ TENDERnet, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina

Dodávateľ - IČO 50139088

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 5.10.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.10.2022

Suma s DPH 17 142,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Dodávateľ - Sídlo Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00626031

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 11.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Ing. Ivan Chromý, Peter Kazík, Bohuslav Kazík, Aneta Spevárová, Oľga Tomanová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH 237,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 860,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Jozef Bogner

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH 1 753,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mgr. Peter Vašina

Dodávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - IČO 00310824

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy