Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí služieb 03/2022/O

ID: 2022/011 – JA-BL-KO ct

8 883,00 €

13.7.2022

Začiatok účinnosti 13.7.2022

Koniec účinnosti 13.7.2022

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH 8 883,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo

ID: 2022/010 – OASIS

18 866,50 €

12.7.2022

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 18 866,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ OASIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 35942240

Prílohy

Zmluva o dielo: „Energetická účinnosť budovy obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“ (stavebné práce)

ID: 2022/9 – AVAL s.r.o.

229 657,94 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 229 657,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ AVAL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

Dodávateľ - IČO 31439080

Prílohy

Zmluva o dielo – EM „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“

ID: 2022/8 – JA-BL-KO ct

8 883,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 8 883,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Zmluva o dielo – SD „Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu v obci Nitrianska Blatnica“

ID: 2022/7 – K2 ateliér

7 620,00 €

30.6.2022

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 7 620,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ K2 ateliér, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 16/2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36809306

Prílohy

Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí NFP č. KŽP-PO4-SC431-2021-68/BQR3

ID: 2022/6 – Slovenská inovačná a energetická agentúra

10.6.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy

Zmluva o poskytnutí NFP č. 309070ABV2

ID: 2022/05 – Poľnohospodárska platobná agentúra

18 499,30 €

25.5.2022

Začiatok účinnosti 25.5.2022

Koniec účinnosti 24.10.2023

Dátum podpísania 25.4.2022

Suma s DPH 18 499,30 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Poľnohospodárska platobná agentúra

Dodávateľ - Sídlo Hraničná 12, 815 26 Bratislava

Dodávateľ - IČO 30794323

Prílohy

Zmluva č. 279/2022/OKaŠ

ID: 2022/05 – Nitriansky samosprávny kraj

3 500,00 €

20.5.2022

Začiatok účinnosti 13.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.5.2022

Suma s DPH 3 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

Hromadná licenčná zmluva

ID: 2022/03 – SOZA

132,00 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti 22.4.2022

Koniec účinnosti 22.4.2022

Dátum podpísania 22.4.2022

Suma s DPH 132,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ SOZA

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00178454

Prílohy

Zmluva č. 322 0214

ID: 2022/2 – Dobrovoľná požiarna ochrana SR

3 000,00 €

16.5.2022

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Zmluva o termínovanom úvere č. 540/2022/UZ

ID: 2022/04 – Všeobecná úverová banka

100 000,00 €

12.5.2022

Začiatok účinnosti 12.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 100 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Všeobecná úverová banka

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Zmluva o dielo 1/2022

ID: 1/2022 – Martina Bujnová

750,00 €

21.4.2022

Začiatok účinnosti 22.4.2022

Koniec účinnosti 23.4.2022

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Martina Bujnová

Dodávateľ - Sídlo Dlhá, Solčany

Dodávateľ - IČO

Prílohy