Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Zverejnené 10.3.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
13
26
27
Február
10
24
Marec
9
10
24
Apríl
7
20
21
Máj
5
19
Jún
1
2
16
30
Júl
13
14
28
August
11
24
25
September
8
22
Október
5
6
20
November
3
17
30
December
1
15
29

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.