Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu 2022

Zverejnené 28.12.2021.

Komunálny odpad Plasty
Január
12
25
26
Február
9
23
Marec
8
9
23
Apríl
6
20
29
Máj
4
18
Jún
1
10
15
29
Júl
13
22
27
August
10
24
September
2
7
21
Október
5
14
19
November
2
16
30
December
7
14
28

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.