Organizácie a združenia

Miestny spolok SČK

Obecný futbalový klub

Poľovnícke združenie MIER

Pozemkové spoločenstvo URBÁR

ZO Jednota dôchodcov na Slovensku

Zverejnené 19. júla 2021.
Bez úpravy .