Voľby 2022

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie: Helena Horváthová, Nitrianska Blatnica 6,

038/ 53 99 112, helena.horvathova@nitrianskablatnica.sk

Dôležité informácie:

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Zverejnené 18. júla 2022.
Upravené 10. októbra 2022.