Rekondičné zariadenie

Miesto:Telocvičňa ZŠ s MŠ (park)

Otváracie hodiny

Utorok tel. objednávky
Štvrtok 14.00 hod. – 20.00 hod.
Piatok  14.00 hod. – 20.00 hod.
Sobota tel. objednávky

Kontakt: 0908 123 225, 038/5394412

rekondičné zariadenie

Zverejnené 9. marca 2021.
Upravené 12. marca 2021.