Pošta

Slovenská pošta                                                         
PSČ obce Nitrianska Blatnica je 956 05.


Upozornenie!V Nitrianskej Blatnici sa nachádza len pošta pre podávanie zásielok; doručovanie vykonáva pošta v Radošine!


Pošta Nitr. Blatnica

 Pondelok7,30 hod. – 12,00 hod.13,00 hod. – 14,30 hod.
Utorok7,30 hod. – 12,00 hod.13,00 hod. – 14,30 hod.  
Streda7,30 hod. – 11,00 hod.14,00 hod. – 17,00 hod.
Štvrtok7,30 hod. – 12,00 hod.13,00 hod. – 14,30 hod.
Piatok7,30 hod. – 12,00 hod. 13,00 hod. – 14,30 hod.   

Kontakt: 
Slovenská pošta
Nitrianska Blatnica 158
956 05 Radošina

Telefón:  038/5394 130

Budova pošty


Pošta Radošina

Pondelok 8,00 hod. – 13,00 hod.14,00 hod. – 15,00 hod.
Utorok8,00 hod. – 13,00 hod.14,00 hod. – 15,00 hod.
Streda8,00 hod. – 12,00 hod.14,00 hod. – 17,00 hod.
Štvrtok8,00 hod. – 13,00 hod.14,00 hod. – 15,00 hod.
Piatok8,00 hod. – 13,00 hod.14:00 hod. – 14:30 hod.

Kontakt: 
Slovenská pošta
Školská 416
956 05 Radošina
Telefón:  038/5398 121