Plaketa J. A. Komenského

Plaketa J. A. Komenského za osobný prínos a prácu v prospech rozvoja školstva v našej obci

                                           2009 : Mgr. Tibor Lukačovič

                                                     Mgr. Ondrej Turan

                                                     Mária Hlohovská

                                                     Mgr. Daniela Bartošková

                                                     Eva Pavelková

                                           2010 : Mgr. Elena Sláviková

                                                     Mgr. Ján Neradný

                                                     Mgr. Iveta Remenárová

                                                     Mgr. Jana Melušová

                                                     Iveta Franková

                                           2011 : Mária Chromá

                                                     Zdenka Selešová

                                                     Danka Gajderusová

                                                     Mgr. Daniela Páleníková