Preskočiť na obsah

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

 „Čo krvi sfarbilo už históriu
a koľko armád padlo do hrobov.
No pomníky hrdinov večne žijú s nami
a v každej krajine sú ozdobou…“

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne

Autor: akad. soch. Vladimír Maťovský

Projektant: Ing. Jozef Viceľ

Slávnostné odhalenie a odovzdanie: 26.10.1969

– pri príležitosti 25. výročia SNP

Pamätník pozostáva z podesty veľkosti 200 x 150 cm s nápisovou platňou a plastickým textom z materiálu – hydronálium.
Z podesty vyrastajú 2 vertikálne pylóny, ktoré sú na hornej časti zarezané kompozíciou symbolu plameňa z medi. Pylóny sú veľkosti 6,80 a 5,50 m v bielom betóne.
Pamätník je prevedený ako po stránke architektonickej a výtvarnej, tak i odborne technickej na vysokej úrovni a svojou kompozičnou zostavou vytvára v danom priestore priaznivú dominantu a vhodne tematicky zvýrazňuje obsahovosť piety padlých v oboch vojnách.

Zoznam padlých v I. svetovej vojne Jozef Bačkády, Pavol Bačkády, Pavol Babic, Vincent Bakič, Imrich Bolla, Ján Bolla, Peter Bolla, Karol Belka, Ondrej Čierny, Karol Dusil, Michal Fuksík, Ján Fuksík, Karol Grác, Ján Gajdošík, Jozef Grežo, Michal Hauptfogel, Jozef Hrnčiarik, Juraj Hudec, Štefan Hudec, Štefan Holúbek, Jozef Chromý, Štefan Chromý, Ján Jankovič, Štefan Jakubek, František Kameník, Ján Kameník, Michal Kolka, Jozef Kolka, Pavol Kočajda, Jozef Kreizinger, Michal Kúdela, Herman Laufer, František Líška, Ján Lednický, Štefan Majtény, Ján Masaryk, Karol Marton, Ján Masrna, Ján Manas, Ján Naic, Ondrej Nemec, Jozef Oravec, Štefan Osúch, Ondrej Pado, Ján Pagáč, Pavol Pavlík, Ján Rihál, František Rapant, Jozef Summer, Pavol Špánik, Pavol Tomašovič, Jozef Urbánek, Jozef Vincenci, Ján Vincúr, Peter Zelinka, Anton Zeman, Jozef Žitnaň
 

 Zoznam padlých v II. svetovej vojneKarol Bačkády – padol v bojoch na Dukle
Ján Gavura – padol v SNP
Alojz Kolník – nevrátil sa z koncentračného tábora
Michal Oravec – nevrátil sa z koncentračného tábora
Ján Stanček – nevrátil sa z koncentračného tábora


Občania židovského pôvodu odvlečení
do Osvienčimu:

Šimon Rosenbaum
manž. Schőnfeldovi
manž. Burgovi
manž. Weltheimerovi
manž. Schlűserovi
manž. Lauferovi
manž. Steinerovi
a ďalší

53 občanov židovského pôvodu (ženy, starci, deti), sústredených    v Nitrianskej Blatnici, bolo odvlečených a následne zastrelených 11.9.1944  v spoločnom hrobe pred Topoľčanmi.
Medzi mŕtvymi bol aj staručký lekár Mudr. Š. Adler, ktorý statočne pomáhal našim občanom až do svojho odvlečenia fašistami.