Obecné zastupiteľstvo

Ustanovujúce zasadnutie OZ – 2022

Ustanovujúce zasadnutie OZ -2018

1. ustanovujúce zasadnutie OZ

Zverejnené 10. marca 2021.
Upravené 8. decembra 2022.