Preskočiť na obsah

Obec v kocke

VÚC

Nitriansky

Okres

 Topoľčany  

Región

Tribečsko – Inovecký

Mikroregión

Pod Marhátom 

Povodie

Blatnica, Radošinka

Najstaršia písomná zmienka

rok 1185

Počet obyvateľov (31.12.2023)

1254  

Počet obývaných domov

354

Rozloha katastra

14,389 km²

Nadmorská výška

242 m n.m.

Najbližšie sídelné centrum sú Piešťany, ktoré sú vzdialené 15 km, vlastné okresné sídlo Topoľčany je od obce vzdialené 17 km, ďalším centrom je Hlohovec vzdialený od Nitrianskej Blatnice 22 km.

Od pólov ekonomického rozvoja širšieho regionálneho významu je obec vzdialená nasledovne:
Nitra – 34 km
Partizánske – 36 km
Trenčín – 56 km
Prievidza – 65 km

Od pólov ekonomického rozvoja národného a medzinárodného významu je obec vzdialená nasledovne:
Bratislava – 89 km
Viedeň – 165 km
Brno – 167 km