Rok 2019

FEBRUÁR 2019

1. 2. 2019  –   Poľovnícky ples v Kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici, do tanca hrala hudobná skupina DISK. 

10. 2. 2019 – Valné zdromaždenie MS SČK. Zúčastnilo sa 52 členov. Hlasovaním sa zvolila nová podpredsedníčka MS SČK p. Daniela Poláková. 

10. 2. 2019 – Výročné zasadnutie členov občianskeho združenia Rotunda Jurko. Predsedníčka organizácie, Mgr. D. Ševčíková, predniesla správu o činnosti za rok 2018. 

16. 2. 2019 – Karneval detí ZŠ s MŠ a rodičovský ples, ktorý pravidelne organizuje Rada rodičov. V kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici sme sa tak aj  tento rok mohli stretnúť s najrôznejšími maskami.  

karneval.jpg

23. 2. 2019 – Výročná členská schôdza Poľovníckeho združenia „MIER“. Zúčastnilo sa 44 členov a 9 čakateľov.  Členovia PZ bilancovali svoju činnosť za kalendárny rok 2018.

MAREC 2019

2. 3. 2019 – Výročná členská schôdza ZO JDS, na ktorej sa hodnotila činnosť organizácie za rok 2018. 

APRÍL 2019

26. – 29. 4. 2019 – v týchto dňoch sa konali „DNI OBCE 2019“ – usporiadané pri príležitosti konania  tradičnej Svätojurajskej púte k Rotunde sv. Juraja. V piatok 26. 4. 2019 v kutlúrnom dome v Nitrianskej Blatnici sa konal ŠARFICKÝ MAJÁLES, kde do tanca zahrala hudobná skupina DISK. V sobotu sa na futbalovom ihrisku v parku konalo futbalové stretnutie „Starých pánov“ a neskôr výstupila a spestrila podvečer hudobná skupina NOVÁ STOPA. V nedeľu program pokračoval pri Rotunde sv. Juraja, fundačnou sv. omšou a neskôr kultúrny programom v amfiteátri. V programe vystúpili: Mužáci MORAVIA, Heligonkárky EVKA a LENKA BACMAŇÁKOVÉ, víťaz SuperStar LUKÁŠ ADAMEC. V pondelok 29.4. sa „DNI OBCE 2019“ zakončili tradičným stavaním mája, kde vystúpila hudobná skupina ORION II.

futbal.jpg
omša.jpg
máj.jpg

MÁJ 2019

12. 5. 2019 – sa v kultúrnom dome o 15 hod. konal program detí z materskej a základnej školy pri príložetosti sviatku „DEŇ MATIEK“. 

13. 5. 2019 – návšteva obce a udelenie čestného občianstva – p. Ján LEONHARDI, potomok posledných majiteľov blatnického veľkostatku. Zápis do obecnej kroniky. 

JÚN 2019

1. 6. 2019 – tradične patril deťom. Deň detí sme oslávili v parku, kde poobedie spestrili animátori. Na futbalovom ihrisku prebiehali rôzne súťaže, k dispozícii mali deti skákací hrad, trampolínu, maľovalo sa na tvár. Deti sa mohli povoziť na koni a polícia SR a dobrovoľní hasiči ukázali deťom v čom spočíva ich práca. Po tom ako boli vyhodnotené súťaže a každé dieťa bolo odmené, na záver hasiči urobili deťom radosť v podobe hasičskej peny. 

mickey.jpg
pena.jpg

AUGUST 2019

24. 8. 2019 – sa konali v obci oslavy SNP a 92. výročia založenia DHZ. Pri tejto príležitosti sa pri pomníku kladením venca uctila pamiatka zosnulým obetiam SNP. Následne sa všetci presunuli do parku, kde pokračovali oslavy. V parku opäť nechýbal pre deti skákací hrad a hasičská pena. Popoludnie tiež spríjemnila hudobná skupina NOVÁ STOPA a dychová hudba BIELIČANKA. 

SNP.jpg
i_5822920.jpg
i_5822924.jpg

OKTÓBER 2019

25. 10. 2019 – Október ako každý rok patril úcte k starším.  Do svadobky kultúrneho domu boli pozvaní jubilanti, ktorí v tomto roku dovŕšili 70, 75, 80, 85 a 90 rokov. Medzi pozvanými boli tiež najstarší občania v roku 2019 vo veku 92,93 a 95 rokov. Pre jubilantov bolo pripravené občerstvenie a bohatý program. Zástupca starostu obce predniesol príhovor, následne zablahoželal a odovzdal jubilantom peňažný dar a kvet. Neskôr sa jubilanti presunuli do kinosály, kde vystúpili žiaci ZŠ s MŠ Nitrianska Blatnica. Po vystúpení žiakov sa konal koncert hudobnej skupiny MAXIM, ktorý potešil nielen jubilantov ale aj ostatných zúčastnených. 

DECEMBER 2019

30. 11. 2019 – Mikuláš k nám tento rok zavítal o niečo skôr, ale to vôbec neubralo na radosti detí a ich rodičov. Keď prichádzal Mikuláš s anjelom a čertom, všetky detské očká sa rozžiarili. Deti zarecitovali Mikulášovi básničky, Mikuláš s čertom rozsvietili krásny vianočný stromček a rozdali deťom balíčky. Čert odpálil mikulášsky ohňostroj a následne sa Mikuláš so svojimi pomocníkmi rozlúčili s deťmi. Počas celého podujatia rozvoniaval vianočný čaj pre deti a varené víno pre dospelých. Nechýbali vianočné piesne a koledy, ktoré dodali tú správnu vianočnú atmosféru. 

IMG-7098.jpg
IMG-7108.jpg

6. 12. – 7. 12. 2019 – Vianočne vyzdobený kultúrny dom, výstava vianočných aranžmánov spojená s  predajnými trhmi, tombola, kaviarnička voňajúca punčom, kapustnicou a  langošmi – to všetko nám v  piatok a  v  sobotu 6. a 7. decembra 2019 navodilo tú správnu sviatočnú atmosféru. V  piatok podvečer nám v  takmer hodinovom predstavení deti zo základnej a  materskej školy v  tradičnej vianočnej akadémii predviedli svoje talenty. V sobotu sa vianočná výstava ukončila koledami speváckeho zboru Nitrianska Blatnica. 

Vianočná výstava 2019      54Vianočná akadémia  2019        .JPG