Náučný chodník Považský Inovec

Významné archeologické nálezy, ale aj pamätihodnosti a krásy prírody topoľčianskeho regiónu dáva do pozornosti náučný chodník Považský Inovec, ktorý pripravila Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko v spolupráci s obcami Mikroregiónu pod Marhátom a Archeologickým ústavom SAV v Nitre. Jeho cieľom je oživiť cestovný ruch v tejto oblasti a prezentovať verejnosti významné historické pamiatky.
Náučný chodník zahŕňa západnú stranu topoľčianskeho okresu od Šalgoviec a Radošiny, cez Nitriansku Blatnicu, vrch Marhát, Bojnú, až po Topoľčiansky hrad. Trasa náučného chodníka začína v Radošine, kde sú významné nálezy zo staršej doby kamennej. Druhou väčšou zastávkou je Nitrianska Blatnica s rotundou svätého Juraja a malým skanzenom veľkomoravských obydlí. Chodník pokračuje na vrch Marhát, krajinnú dominantu v zalesnenom hrebeni Považského Inovca s novovybudovanou 17 m vysokou rozhľadňou a do Bojnej, ktorá vstúpila do povedomia verejnosti nedávnym objavom pozlátených plakiet. Tie dokladajú christianizáciu a písmo na našom území ešte pred príchodom vierozvestcov Cyrila a Metoda. Okrem plakiet sa v Bojnej našlo veľké množstvo ďalších nálezov – napríklad odlievané zvony, kopije, šípy, strieborné a pozlátené šperky, bronzové predmety, železné hrivny. Pochádzajú zo začiatku 9. storočia, teda z čias Pribinovho kniežatstva, keď v Bojnej existovala aglomerácia troch hradísk. Ich pozostatky je možné vidieť ešte dnes. Stále expozície nálezov z archeologických výskumov v lokalitách Jurko (Nitrianska Blatnica) a Valy (Bojná)sa nachádzajú v múzeách obcí Nitrianska Blatnica a Bojná. Návštevník sa po náučnom chodníku ďalej dostane až k Topoľčianskemu hradu.
Prvá etapa náučného chodníka bola spoločne s rozhľadňou na vrchu Marhát slávnostne otvorená 04.10.2008. Chodník sa zároveň prepája s oblasťou Piešťan, kde je významná archeologická lokalita Ducové s veľkomoravským veľmožským dvorcom. Organizačne projekt zabezpečuje Regionálna rozvojová agentúra Topoľčiansko a Zduženie obcí Mikroregiónu pod Marhátom. Archeologický ústav vydal informačného sprievodcu vo viacerých jazykoch, obce zabezpečili informačné tabule.

Nitriansko - historické osídlenie
Nitriansko – historické osídlenie

 

Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica 
Nitrianska Blatnica
Nitrianska Blatnica

                  

Marhát
 Marhát 
Bojná
   Bojná

                                    

Vozokany
Vozokany 
Radošina
Radošina