Preskočiť na obsah

Múzeum

Občianske združenie Rotunda Jurko v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra zriiadili a verejnosti sprístupnili stálu muzeálnu expozíciu s názvom „Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti“. Táto expozícia sa nachádza v priestoroch Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici.
V múzeu si môžu návštevníci prehliadnuť archeologické nálezy nielen z lokality Rotunda sv. Juraja, ale aj z okolitých obcí regiónu Marhát. V expozícii nájdeme i zaujímavé predmety z novšej histórie.

Návštevné hodiny 

14,00 hod. – 17,00 hod.

V prípade záujmu návštevy mimo návštevných hodín volaťna tel. číslo 0915 726 168. 

Múzeum
Múzeum
Múzeum
Múzeum
Múzeum