Kalvária

Medzi pamätihodnosti Nitrianskej Blatnice patrí i baroková Kalvária, vybudovaná koncom 18. alebo začiatkom 19. storočia.
Svojim umiestnením v krásnej prírode na hrebeni Kozieho chrbáta na svahu priklonenom  k Rotunde sv. Juraja púta pozornosť návštevníkov i veriacich.
Táto kameňosochárska štvorfigurálna skupina Ukrižovania je kompozične koncipovaná podľa obvyklej schémy. Tvoria ju kríž s korpusom Krista, pri podstavci ktorého kľačí sv. Mária Magdaléna a bočné sochy sv. Panny Márie a sv. Jána, stojace na úzkych kamenných sokloch.
Sochy vytesané z pieskovcového kameňa sú vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok značne poškodené a zvetralé. Z uvedených dôvodov už nie je čitateľný žiaden vytesaný nápis
na kompozícii.

V apríli 2008 Obecný úrad podal podnet na Krajský pamiatkový úrad na vyhlásenie Kalvárie     za kultúrnu pamiatku a pán Viktor Kolník vykonal chemické ošetrenie (vyčistenie, zakonzervovanie) celej kameňosochárskej štvorfigurálnej skupiny.

Kalvária nad Rotundou sv. Juraja hovorí o živote generácii pred nami.
Kresťanstvo je jednou z ciest, po ktorých možno kráčať životom a posvätné miesta ako Rotunda sv. Juraja a Kalvária pod Marhátom sú symbolické míľniky na životnej ceste. Sú miestami, kam naši predkovia prinášali svoje bolesti a kde čerpali nádej a silu.