Farnosť Nitr. Blatnica

Trojkráľový koncert

Kostolná – Záriečie – 20. výročie úmrtia vdp. F. Juríka – 5.3.2011

Vianočný koncert – Maroš Bango

Pamiatka zosnulých

Uvítane nového správcu farnosti 8.8.2010

10. výročie vysviacky vdp. Mgr. Jozefa Hužoviča

Obnova misii

Vystúpenie spevokolu SUTO 6.1.2008

Vystúpenie rodiny Hlbockých 23.12.2007

Zverejnené 10. marca 2021.
Upravené 14. marca 2021.