Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených Obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 23.3.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 19 320,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Ing. Peter Gráčik

Dodávateľ - Sídlo Krátka 12, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 34669604

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 63 193,20 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ TRILAB SK s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo V. Benedikta 209/4, 971 01 Prievidza

Dodávateľ - IČO 50980980

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 23.3.2023

Začiatok účinnosti 24.3.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 11 968,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ ROAX s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Roľnícka 501, 941 23 Andovce

Dodávateľ - IČO 44526075

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.2.2022

Začiatok účinnosti 8.2.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 8 640,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ MANOS CONSULTING, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Južná 36, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 46041915

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 2.2.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Citrón s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lipského 8, 841 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43882684

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 30.1.2023

Začiatok účinnosti 30.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Rímskokatolícka cirkev Farnosť Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - Sídlo , 956 05 Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - IČO 31872816

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Obecný úrad 201, 956 01 Bojná

Dodávateľ - IČO 43790909

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 16.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 9,90 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenské telekomunikácie, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 13.1.2023

Začiatok účinnosti 14.1.2023

Koniec účinnosti

Suma s DPH 400,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra

Dodávateľ - IČO 42209005

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 20.12.2022

Začiatok účinnosti 21.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 129,99 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ KOOPERATIVA česko-slovenská družstevná poisťovňa, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00585441

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 7.12.2022

Začiatok účinnosti 8.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 11.11.2022

Začiatok účinnosti 7.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 304,80 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Štatistický úrad Slovenskej republiky

Dodávateľ - Sídlo Miletičova 3, 824 67 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00166197

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy