Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 4.5.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dodávateľ - Sídlo Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava

Dodávateľ - IČO 00177474

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.5.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.5.2022

Suma s DPH 100 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Všeobecná úverová banka

Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Začiatok účinnosti 22.4.2022

Koniec účinnosti 23.4.2022

Dátum podpísania 21.4.2022

Suma s DPH 750,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Martina Bujnová

Dodávateľ - Sídlo Dlhá, Solčany

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 20.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.4.2022

Suma s DPH 164 456,46 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Ministerstvo životného prostredia SR

Dodávateľ - Sídlo Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

Dodávateľ - IČO 42181810

Prílohy

Začiatok účinnosti 15.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 108,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Alphabet partner, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Začiatok účinnosti 25.4.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.3.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Chromý. Kazík, Spevárová, Tomanová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.2.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 9 828,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ K2 ateliér

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 16, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36809306

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo - ÚP - zmeny a doplnky č. 2

Začiatok účinnosti 8.3.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Miluše Turčanová

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 36, 956 05 Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Popis

Začiatok účinnosti 3.3.2022

Koniec účinnosti 3.3.2023

Dátum podpísania 2.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Mesto Topoľčany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO 00311162

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35697270

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.2.2022

Koniec účinnosti 30.10.2022

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ K2 ateliér

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 16, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36809306

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o dielo "Územný plán obce Nitrianska Blatnica, Zmeny a doplnky č. 2" - DOPLNOK č. 1
Zmluva o dielo - ÚP obce Nitrianska Blatnica - dodatok č. 2

Začiatok účinnosti 19.1.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania

Suma s DPH 400,00 €

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nitrianska organizácia cestovného ruchu, Štefániková tr. 60, Nitra

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy