Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 11.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Dodávateľ - IČO 45736359

Prílohy

Začiatok účinnosti 8.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 21.7.2022

Suma s DPH 3 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Ing. Ivan Chromý, Peter Kazík, Bohuslav Kazík, Aneta Spevárová, Oľga Tomanová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 2.8.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.7.2022

Suma s DPH 237,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ INISOFT s. r. o.

Dodávateľ - Sídlo Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 45234469

Prílohy

Začiatok účinnosti 16.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.7.2022

Suma s DPH 1 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Nitriansky samosprávny kraj

Dodávateľ - Sídlo Rázusova 2A, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 37861298

Prílohy

Začiatok účinnosti 23.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.7.2022

Suma s DPH 860,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Jozef Bogner

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Začiatok účinnosti 29.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 28.7.2022

Suma s DPH 1 753,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Mgr. Peter Vašina

Dodávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Dodávateľ - IČO 00310824

Prílohy

Začiatok účinnosti 13.7.2022

Koniec účinnosti 13.7.2022

Dátum podpísania 13.7.2022

Suma s DPH 8 883,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Začiatok účinnosti 12.7.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 11.7.2022

Suma s DPH 18 866,50 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ OASIS, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Pod Kalváriou 1163/85, 955 01 Topoľčany

Dodávateľ - IČO 35942240

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 229 657,94 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ AVAL s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Horné Chlebany 92, 956 31 Horné Chlebany

Dodávateľ - IČO 31439080

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 8 883,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ JA-BL-KO ct, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo J.M.Hurbana 2739/2, 940 63 Nové Zámky

Dodávateľ - IČO 46845160

Prílohy

Začiatok účinnosti 30.6.2022

Koniec účinnosti 31.12.2022

Dátum podpísania 29.6.2022

Suma s DPH 7 620,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ K2 ateliér, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Dlhá 16/2, 949 01 Nitra

Dodávateľ - IČO 36809306

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.6.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - Sídlo Nitrianska Blatnica č. 6, 956 05 Nitrianska Blatnica

Objednávateľ - IČO 00310824

Dodávateľ Slovenská inovačná a energetická agentúra

Dodávateľ - Sídlo Bajkalská 27, 827 99 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00002801

Prílohy