Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Nitrianska Blatnica.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva – dodatok č. 15 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 1055/2009/UZ

70 000,00 €

15.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 15.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.10.2021

Suma s DPH 70 000,00 €

Dodávateľ / Partner Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava 25

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb – KÚZ

200,00 €

14.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 14.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2021

Suma s DPH 200,00 €

Dodávateľ / Partner APV AUDIT, s.r.o., Topoľčany

Zmluva o poskytovaní audítoskych služieb – IÚZ

830,00 €

14.10.2021

ID

Začiatok účinnosti 14.10.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.10.2021

Suma s DPH 830,00 €

Dodávateľ / Partner APV AUDIT, s.r.o. Topoľčany

Zmluva o pripojení do distribučnej siete

ID: 8011830521

16.6.2021

ID 8011830521

Začiatok účinnosti 17.6.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner SPP distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava

Zmluva 559/2021

1 501,00 €

31.5.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 1 501,00 €

Dodávateľ / Partner Nitriansky samosprávny kraj