OZNÁMENIE o zámere predaja nehnuteľného majetku obce

Zverejnené
27. augusta 2021
Kategória

Prílohy