VZN o daniach a poplatkoch za KO a drobné stavebné odpady 2022

Zverejnené
14. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2022 − 13. apríla 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2021

Prílohy