Preskočiť na obsah

VZN č. 5-2020 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce Nitrianska Blatnica