VZN č. 4-2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
31. decembra 2018
Kategória

Prílohy