VZN-č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení na území Obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
16. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. decembra 2022 − 30. decembra 2022
Kategória

Prílohy