VZN č. 3-2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
30. novembra 2019
Kategória

Prílohy