VZN č. 3-2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Nitrianska Blatnica

Zverejnené
30. novembra 2017
Kategória

Prílohy