VZN č. 1-2019 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl 2019

Zverejnené
31. augusta 2019
Kategória

Prílohy