Preskočiť na obsah

VZN 2/2020 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhovom mieste