VZN 1/2018 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane

Zverejnené
14. októbra 2018
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2018

Prílohy