Uznesenia z 14. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 04.10.2021

Zverejnené
15. októbra 2021
Kategória

Prílohy