Uznesenia zo 7. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 30.04.2020

Zverejnené
30. apríla 2020
Kategória

Detaily

Prílohy