Uznesenia zo 6. neplánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Nitrianska Blatnica konaného dňa 20.02.2020

Zverejnené
29. februára 2020
Kategória

Detaily

Prílohy